Protego 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 26.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=6884. Verzija baze: 2014