Aca Đurđević, Saša Rajkov 2020. Podaci o rasprostranjenju vrste Calopteryx splendens (Harris, 1782) u Srbiji. Portal za kartiranje biološke raznovrsnosti Srbije – BioRas. Preuzeto 27.11.2020 sa stranice http://www.bioras.petnica.rs/rasprostranjenost.php?id=9. Verzija baze: 2014