Detalji o fotografiji
Cantharis paradoxa Hicker, 1960

Autor:

Miroslav Miljević

Godina:

2014

Vrsta:

Cantharis paradoxa Hicker, 1960

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DP38

Slika u punoj veličini:

Picture 1763.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.