Detalji o fotografiji
Phyllobius thalassinus Gyllenhal, 1834

Autor:

Miroslav Miljević

Godina:

2014

Vrsta:

Phyllobius thalassinus Gyllenhal, 1834

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DP38

Slika u punoj veličini:

Picture 1984.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.