Detalji o fotografiji
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790

Autor:

Miroslav Miljević

Godina:

2014

Vrsta:

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DP38

Slika u punoj veličini:

Picture 2041.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.