Detalji o fotografiji
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Autor:

Slobodan Ivković

Godina:

2014

Vrsta:

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DR60

Slika u punoj veličini:

10425726_1427208234206840_2021448475_n.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.