Detalji o fotografiji
Eisenia lucens (Waga, 1857)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Eisenia lucens (Waga, 1857)

Identifikator:

Ivo Karaman

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/eisenia-lucens.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.