Detalji o fotografiji
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/amaurobius-ferox5.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.