Detalji o fotografiji
Scolia sexmaculata (O. F. Muller, 1766)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Scolia sexmaculata (O. F. Muller, 1766)

Identifikator:

Aleksandar Ćetković

Lokacija:

DR51

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/scolia-sexmaculata.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.