Detalji o fotografiji
Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)

Autor:

Dragan Hoffmann-Ogrizek

Godina:

2008

Vrsta:

Dolichophis caspius (Gmelin, 1789)

Identifikator:

Dragan Hoffmann-Ogrizek

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

Dolichophis_caspius.jpg

Model:

DSC-W55


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.