Detalji o fotografiji
Anax imperator Leach, 1815

Autor:

Simon Kovačič

Godina:

2014

Vrsta:

Anax imperator Leach, 1815

Identifikator:

Simon Kovačič

Lokacija:

DR23

Slika u punoj veličini:

Anax imperator i Erythromma viridulum_0.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.