Detalji o fotografiji
Pectinatella magnifica (Leidy 1851)

Autor:

Oliver Fojkar

Godina:

2014

Vrsta:

Pectinatella magnifica (Leidy 1851)

Identifikator:

Ivo Karaman

Lokacija:

DQ58

Slika u punoj veličini:

Pectinatella1.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.