Detalji o fotografiji
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Identifikator:

Marko Sabovljević

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/a-plants/calliergonella-cuspidata.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.