Detalji o fotografiji
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener

Identifikator:

Marko Sabovljević

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/a-plants/anomodon-attenuatus.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.