Detalji o fotografiji
Parmelia sulcata Taylor

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2014

Vrsta:

Parmelia sulcata Taylor

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://naturefg.com/images/b-fungi/parmelia-sulcata3.jpg

Izvor:

http://naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.