Detalji o fotografiji
Dysdera longirostris Doblika, 1853

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Dysdera longirostris Doblika, 1853

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/dysdera-longirostris.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.