Detalji o fotografiji
Harpactea saeva (Herman, 1879)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Harpactea saeva (Herman, 1879)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/harpactea-saeva.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.