Detalji o fotografiji
Micaria subopaca Westring, 1861

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Micaria subopaca Westring, 1861

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/micaria-subopaca.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.