Detalji o fotografiji
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/centromerus-sylvaticus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.