Detalji o fotografiji
Ero aphana (Walckenaer, 1802)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Ero aphana (Walckenaer, 1802)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/ero-aphana.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.