Detalji o fotografiji
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/holocnemus-pluchei.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.