Detalji o fotografiji
Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

A. affinis 2.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.