Detalji o fotografiji
Aeshna mixta Latreille, 1805

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Aeshna mixta Latreille, 1805

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

A. mixta 2.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.