Detalji o fotografiji
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/pholcus-opilionoides.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.