Detalji o fotografiji
Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Autor:

Aleksandra Jovanov

Godina:

2014

Vrsta:

Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DR50

Slika u punoj veličini:

affinis 5.jpg

Model:

ALCATEL ONE TOUCH 6030X


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.