Detalji o fotografiji
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DQ19

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/ballus-chalybeius.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.