Detalji o fotografiji
Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Autor:

Anja Slacki

Godina:

2013

Vrsta:

Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

CQ77

Slika u punoj veličini:

Aeshna affinis.JPG

Model:

DSC-S930


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.