Detalji o fotografiji
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

7_1.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.