Detalji o fotografiji
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/pellenes-nigrociliatus.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.