Detalji o fotografiji
Philaeus chrysops (Poda, 1761)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2003

Vrsta:

Philaeus chrysops (Poda, 1761)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

CQ99

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/philaeus-chrysops.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.