Detalji o fotografiji
Centaurea jacea L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Centaurea jacea L.

Identifikator:

Benjamin Zwittnig

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

20a.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.