Detalji o fotografiji
Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/scytodes-thoracica.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.