Detalji o fotografiji
Cichorium intybus L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Cichorium intybus L.

Identifikator:

Mara Đekić

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

50.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.