Detalji o fotografiji
Centaurea scabiosa L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Centaurea scabiosa L.

Identifikator:

Ranko Perić

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

8_2.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.