Detalji o fotografiji
Filago arvensis L.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2014

Vrsta:

Filago arvensis L.

Identifikator:

Snežana Vukojičić

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

56.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.