Detalji o fotografiji
Taraxacum officinale Webb.

Autor:

Zoran Gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Taraxacum officinale Webb.

Identifikator:

Zoran Gavrilović

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

84a.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.