Detalji o fotografiji
Meta menardi (Latreille, 1804)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Meta menardi (Latreille, 1804)

Identifikator:

Gordana Grbić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/meta-menardi3.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.