Detalji o fotografiji
Triplax scutellaris Charpentier, 1825

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Triplax scutellaris Charpentier, 1825

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/triplax.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.