Detalji o fotografiji
Brachypterolus antirrhini (Murray, 1864)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2015

Vrsta:

Brachypterolus antirrhini (Murray, 1864)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Brachypterolus%20antirrhini.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/brachypterolus%20antirrhini.html


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.