Detalji o fotografiji
Cybocephalus politus Gyllenhal, 1813

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2014

Vrsta:

Cybocephalus politus Gyllenhal, 1813

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Cybocephalus%20politus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/cybocephalus%20politus.html


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.