Detalji o fotografiji
Glaresis rufa Erichson 1848

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2014

Vrsta:

Glaresis rufa Erichson 1848

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Glaresis%20rufa.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/glaresis%20rufa.html


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.