Detalji o fotografiji
Altica oleracea (Linnaeus, 1758)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

2015

Vrsta:

Altica oleracea (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Altica%20oleracea.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/altica%20oleracea.html


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.