Detalji o fotografiji
Colon latum Kraatz 1850

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Colon latum Kraatz 1850

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Colon%20latum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/colon%20latum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.