Detalji o fotografiji
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Autor:

Jadranka Bacović

Godina:

2015

Vrsta:

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DQ55

Slika u punoj veličini:

img_4964443040.jpg

Izvor:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202710584526086&set=pcb.1591243027796264&type=1&theater


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.