Detalji o fotografiji
Enoplops scapha (Fabricius 1794)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Enoplops scapha (Fabricius 1794)

Identifikator:

Ljiljana Protić

Lokacija:

CQ79

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/enoplops-scapha.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.