Detalji o fotografiji
Phacelia tanacetifolia Bentham

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Phacelia tanacetifolia Bentham

Identifikator:

Nejo Jogan

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_4133277959.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.