Detalji o fotografiji
Helminthotheca echioides (L.) Holub

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Helminthotheca echioides (L.) Holub

Identifikator:

Snežana Vukojičić

Lokacija:

ER20

Slika u punoj veličini:

img_9797978270.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.