Detalji o fotografiji
Acer tataricum L.

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Acer tataricum L.

Identifikator:

Šnjegota Tanja

Lokacija:

EQ29

Slika u punoj veličini:

img_5018234513.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.