Detalji o fotografiji
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Autor:

zoran gavrilović

Godina:

2015

Vrsta:

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

zoran gavrilović

Lokacija:

ER10

Slika u punoj veličini:

img_4578426219.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.