Detalji o fotografiji
Craspedosoma transsylvanicum Verhoeff, 1897

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Craspedosoma transsylvanicum Verhoeff, 1897

Identifikator:

Slobodan Makarov

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/craspedosoma-transsylvanicum.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.